Lì Xì (LIXI) là gì ?

LIXI là một đơn vị được HỒNG BAO EXCHANGE bảo trợ và quy đổi với tỷ giá cố định

1 LIXI = 1,000 VNĐ

LIXI có thể sử dụng như 1 món quà cho người thân, đồng nghiệp, hoặc có thể sử dụng như 1 kênh đầu tư an toàn với lãi suất hợp lý.

  • Ký quỹ 30 ngày : lãi suất 1.2%
  • Ký quỹ 90 ngày : lãi suất 3.8%
  • Ký quỹ 180 ngày : lãi suất 8%
  • Ký quỹ 270 ngày : lãi suất 12.6%
  • Ký quỹ 360 ngày : lãi suất 18%
  • Mỗi tài khoản được ký quỹ tối đa 50,000 LIXI
  • Toàn bộ hệ thống ký quỹ tối đa 50,000,000 LIXI

Lãi được trả mỗi giờ vào tài khoản lãi của quý khách. Nếu hủy ký quỹ trước thời hạn quý khách sẽ bị trừ 50% số lãi đã nhận trước đó vào số tiền gốc nhận về và sau 8 tiếng hệ thống sẽ hoàn lại LIXI vào tài khoản của quý khách.

KÝ QUỸ

Đăng nhập để thực hiện ký quỹ

HỆ THỐNG
LIXI đã phát hành 0
LIXI ký quỹ 0 / 50,000,000
LIXI lãi phát sinh 0