BÁN TETHER
USDT
Tối thiểu : 10 USDT. Tối đa : 10000 USDT. Phí cố định : 1.5 USDT.
VNĐ
Đã bao gồm phí gas 1.5 USDT và phí dịch vụ 0.2%